Proclaimer

De Gelukkige Eter werkt met een proclaimer in plaats van een disclaimer!

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van onze website en proberen daarom niet de aansprakelijkheid per definitie op jou af te wentelen. Voor alle duidelijkheid wordt nog wel gewezen op het volgende.


De Gelukkige Eter

De Gelukkige Eter is een handelsnaam van Transformation & Ko B.V. Transformation & Ko B.V. is een besloten vennootschap en heeft haar kantoor gevestigd aan de Paxtonstraat 3N / Unit 3474, 8013 RP ZWOLLE.

De Gelukkige Eter is eigenaar van de website www.de-gelukkige-eter.nl

De missie van De Gelukkige Eter is om ervoor te zorgen dat iedere vrouw in Nederland stopt met het nastreven van onnatuurlijke schoonheidsidealen. Dat we ons als vrouw niet langer meer in allerlei keurslijven laten dwingen, maar dat we onze schoonheid laten zien. Omdat juist de diversiteit ons zo mooi maakt. We zijn mooi en we zijn perfect. Nu en altijd.

Het aanbod van De Gelukkige Eter is gebaseerd op het managen van jouw oerbrein. Hoewel De Gelukkige Eter nooit garanties kan geven dat je door de geboden informatie, of na het volgen van coaching, eetgeluk bereikt, doen wij er alles aan om dit samen met jou wel te bereiken!

Let op! Onze advisering is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten, word je aangeraden contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.


Intellectuele eigendommen (waaronder copyright)

Natuurlijk vinden wij van De Gelukkige Eter het fijn als je blij wordt van onze website en onze aanvullende en ondersteunende producten en diensten!

Realiseer je dat deze producten en diensten met veel zorg en aandacht zijn ontwikkeld en samengesteld. Daarom heb je altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gelukkige Eter nodig om informatie/beelden en/of tekst van de website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren te wijzigen, op te slaan, te bewerken, openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Dit geldt eveneens voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van De Gelukkige Eter voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende onze producten, diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, liggen bij De Gelukkige Eter.

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van De Gelukkige Eter, vooraf contact met ons op te nemen via onderstaande contactmogelijkheden. Per geval zal worden beoordeeld of toestemming wordt verleend.

In het geval dat geen toestemming is verleend maar er desondanks toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van De Gelukkige Eter, zul je begrijpen dat De Gelukkige Eter zich op zijn rechten kan beroepen en zo nodig in rechte betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op je worden verhaald. Wij gaan er echter vanuit dat in goed overleg het niet zover hoeft te komen.


Informatie

De op onze website en in onze webshop getoonde informatie wordt door De Gelukkige Eter met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Dit kan onder meer te maken hebben met (kennelijke) verschrijvingen, vergissingen of bijvoorbeeld door een technisch mankement of andere technische oorzaak. Aan (kennelijke) foutieve, onvolledige informatie, verschrijvingen et cetera kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen.

De Gelukkige Eter spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling.

Wij wijzen je er verder op dat verwijzingen naar andere sites enkel zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. De Gelukkige Eter is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Mocht je nou onvolledige, achterhaalde of onjuiste informatie op onze website constateren, geef gerust even een seintje! Dit kan via onderstaande contactgegevens.


Contactgegevens

Voor overige vragen over het gebruik van de website kun je contact opnemen via de volgende opties:

Postadres:
Transformation & Ko B.V.
De Gelukkige Eter
Paxtonstraat 3N / Unit A3474
8013 RP ZWOLLE

E-mail:
[email protected]