Privacy- en cookieverklaring

Carola van Bemmelen - Eetgedrag coaching voor vrouwen 40+ - is een handelsnaam van Transformation & Ko en leert vrouwen door middel van o.a. online programma‚Äôs en boeken om te stoppen met di√ęten en weer te gaan eten op de VROUWELIJKE manier. De diensten en producten van Carola van Bemmelen worden aangeboden via onze website www.de-gelukkige-eter.nl en Social Media. Als je onze website bezoekt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een (digitaal) product bij ons koopt, je inschrijft voor een programma, een download aanvraagt of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, social media of het online contactformulier op onze website, worden je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Transformation & Ko BV,
Carola van Bemmelen
Paxtonstraat 3N / Unit A3474
8013 RP ZWOLLE
KvK.nr. : 59 99 24 17


Wij verwerken de volgende gegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Bedrijfsnaam;
 3. Adresgegevens en woonplaats;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Geslacht;
 7. Geboorteplaats en geboortedatum;
 8. Bankrekeningnummer;
 9. IP-adres;
 10. Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 11. Gegevens over het surfgedrag van een websitebezoeker;
 12. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt;
 13. Social media accountnamen;
 14. Video opnames;
 15. Audio opnames.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt via e-mail, via een bericht op social media, via telefoon of via het online contactformulier op onze website. Maar bijvoorbeeld ook door deelname aan live-coachingsessies.


Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of social media;
 • Voor het aanmaken van een account voor de ledenomgeving;
 • Voor het versturen van (digitale) producten die je gekocht hebt via onze website;
 • Voor de deelname aan de Eetgeluk Universiteit of een ander online programma;
 • Voor de deelname aan een live training of live coachingsessie;
 • Voor het tonen van een replay van een training of coachingsessie in de online omgeving
 • Voor het toesturen van een download die je op onze website hebt aangevraagd;
 • Voor het afleveren van goederen of het verrichten van diensten;
 • Voor het informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Voor het afhandelen van betalingen;

Reageren op een vraag of verzoek
Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, social media of het contactformulier op onze website.

Bezoek website
Om onze website beter te laten werken, het zoeken op onze website eenvoudiger te maken, onze service te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de websitebezoeker.

Nieuwsbrief
Om je onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen als je jezelf daarvoor ingeschreven hebt. Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om jezelf uit te schrijven.

Wettelijke verplichting
Carola van Bemmelen verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht zoals de administratieplicht voor de Belastingdienst.

Voor het plaatsen van reviews
Reviews worden uitsluitend geplaatst met jouw goedkeuring.

Wij hebben ons belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen jouw privacybelang. En wij zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om bovenstaande doelen te bereiken.


Bewaartermijn

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, om bovengenoemde doelen te realiseren.

Klantgegevens en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
E-mailberichten, online contactformulieren en privé berichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
De gegevens voor het bijhouden van onze websitestatistieken (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.
Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om dat te doen.
Reviews op onze website en social media kanalen worden pas verwijderd nadat je een verzoek tot verwijdering bij ons hebt ingediend.


Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, om bovengenoemde doelen te realiseren.

 • Klantgegevens en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
 • E-mailberichten, online contactformulieren en priv√© berichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 • De gegevens voor het bijhouden van onze websitestatistieken (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.
 • Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om dat te doen.
 • Reviews op onze website en social media kanalen worden pas verwijderd nadat je een verzoek tot verwijdering bij ons hebt ingediend.


Delen met derden

Carola van Bemmelen verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten, als jij hier toestemming voor hebt gegeven of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Hostingprovider;
 • Leverancier van website software;
 • Telefoonprovider;
 • Leverancier van e-mailprogramma;
 • Social Catch ten behoeve van Facebook marketing;
 • Betaaldienst Pay Pro;
 • Vervoersbedrijf voor het versturen van bestellingen;
 • ActiveCampaign voor het versturen van de nieuwsbrief;
 • Google Analytics voor het bijhouden van de websitestatistieken;
 • Facebook voor het maken van advertentiedoelgroepen
 • Bank;
 • Accountant/boekhouder;
 • Boekhoudprogramma;
 • Video/bel software.

Je gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google en ActiveCampaign gebruik maken van een server in de Verenigde Staten.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je een bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je hebt gegeven aan ons om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar [email protected].

Carola van Bemmelen vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat we zeker weten dat het verzoek door jou is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken we je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Dataportabiliteit

Wanneer je dit wenst, zullen we je persoonsgegevens naar je toesturen, zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel-bestand worden aangeleverd.

 

Beveiliging

Wij nemen de verwerking van je persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het maskeren van delen van IP-adressen, het gebruik van sterke wachtwoorden, inlogcodes en een Touch-ID, het regelmatig maken van een back-up en het regelmatig updaten van onze website, zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als je vindt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat jouw gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar [email protected].

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Google Analytics
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig inbreuk op je privacy omdat je IP-adres voor een deel zal worden gemaskeerd. De gegevens die Google verzamelt, zullen zij niet voor zichzelf gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kun je Google's Privacy Policy bekijken.

Social media
Om het voor jou makkelijk te maken om de content op onze website te delen via social media zijn er op onze website buttons opgenomen van Facebook, LinkedIn en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Carola van Bemmelen heeft daar geen invloed op. Je wordt aangeraden de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Personaliseren van reclame
Om onze websitebezoekers online nog beter van dienst te kunnen zijn en relevante advertenties van onze diensten te kunnen tonen, maken wij gebruik van tracking cookies. Zo kunnen we via een Facebook Pixel zien welke diensten/producten je op onze website bekijkt en kunnen we voor jou interessante advertenties tonen via de mogelijkheden van het Facebook-advertentie platform.

Via een cookie van ActiveCampaign kunnen we bijhouden welke pagina’s je bekijkt op onze website. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties aanpassen op jouw interesses.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Via de browserinstellingen van je computer kun je cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het wel zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.


Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.